start / Rodzic

Bezpieczeństwo

Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Nasi trenerzy są osobami o odpowiednich kwalifikacjach, a obiekty i asortyment treningowy dobierane są tak, by gwarantować ćwiczącym najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa.

Wszyscy członkowie Football Academy objęci są ubezpieczeniem PZU SPORT. Ten rodzaj ubezpieczenia daje nam największą pewność, iż nasze treningi znamionuje najwyższy poziom bezpieczeństwa także w sferze formalnej. Państwa dziecko ubezpieczone jest już od pierwszego treningu, a także podczas zajęć próbnych, pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line lub przekazania podpisanych dokumentów rejestrowych.
 
Rodzicu! Nie wiesz co zrobić w razie zaistnienia szkody?
1. Pamiętaj, że zgłoszenia do ubezpieczyciela dokonuje Football Academy. Nie ma potrzeby udania się do placówki PZU.
2. Po zakończeniu leczenia pobierz z naszej strony internetowej i wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY.
3. Wypełniony i podpisany formularz prześlij na adres pzu@footballacademy.pl.
4. Pracownik Football Academy dokona zgłoszenia w odpowiedniej placówce PZU.
5. Przebieg sprawy nadzoruje pracownik FA, który skontaktuje się z Tobą jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ponowny kontakt z Centralą Football Academy nie jest konieczny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, dzieci oraz managerów Football Academy i dążąc do tego aby odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w związku z treningami w Football Academy było jak najwyższe, wszyscy nasi podopieczni objęci są dodatkowym ubezpieczeniem FA Insurance. Zabieg ten powoduje, że świadczenie pieniężne orzeczone przez PZU S.A. na rzecz poszkodowanego zostanie potrojone. Football Academy przekaże poszkodowanemu ze swoich środków potrojoną kwotę jaka została wypłacona przez PZU S.A.

Aby skorzystać z FA Insurance należy wysłać na adres ubezpieczenie@footballacademy.pl następujące dokumenty:
a) orzeczenie o stopniu uszczerbku na zdrowiu wydane w postępowaniu przez PZU S.A.,
b) potwierdzenie przelewu z PZU S.A. dotyczące danego zdarzenia,
c) dane do przelewu.

Football Academy wypłaci opiekunowi prawnemu poszkodowanego uczestnika zajęć potrojoną wartość kwoty wypłaconej przez PZU S.A. w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa powyżej.

Pliki do pobrania

Zaufaj!