start / Biznes

CSR

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie, Football Academy Group z dumą realizuje ogólnopolską akcję zbiórki krwi pt. „Krewki Piłkarz” oraz regularnie organizuje i bierze udział w licznych wydarzeniach charytatywnych na szczeblu lokalnym.

Specyfika naszej działalności pozwala nam dodatkowo zaszczepiać ideę pomocy potrzebującym wśród najmłodszych, czyli naszych zawodników i zawodniczek wraz z ich rodzinami.

Jesteśmy organizacją odpowiedzialną społecznie i do takiej odpowiedzialności zachęcamy także inne podmioty sportowe.

RATUJEMY ŻYCIE!

POMOC SZPITALOM W RATOWANIU ŻYCIA

KILKASET ZEBRANYCH LITRÓW KRWI OD 2014 ROKU

HONOROWY PATRONAT "NCK" WRAZ Z REGIONALNYMI CENTRAMI KRWIODAWSTWA